Kopie van AanbodVisual_PraktischeInformatie

Je stelt je niet zomaar kwetsbaar op bij wie dan ook. Je moet je eerst veilig voelen, iemand vertrouwen. Het kennismakingsgesprek kan helpen om die eerste connectie te voelen met mij. De volgende vragen kunnen je ook al verder oriënteren om te zien of ik met je mee op weg kan gaan om de nog vaak onzichtbare patronen in kaart te brengen.


Ik heb zelf een aantal vragen beantwoord waarvan ik denk dat ze gevraagd zullen worden. Hopelijk helpt je dit al op weg.

Ik vul deze regelmatig aan als ik voel dat er mij andere veelgestelde vragen worden gesteld.

 • Waarom zou je voor mij kiezen als coach?
 • Hoe ziet er zo'n coachingsessie uit?
 • Hoe betaal je onze sessies na mijn officiële opstart?
 • Wat is mijn annuleringsbeleid?
 • Bij wie volg ik supervisie?
 • Wie zijn mijn samenwerkingspartners?
 • Wat zijn mijn toekomstplannen?VEELGESTELDE VRAGEN


Q.   Waarom zou je voor mij kiezen als coach?


Net zoals velen zocht ik jarenlang naar verbinding met mezelf en mijn naasten. In deze zoektocht ontdekte ik dat mijn innerlijk aangeleerde processen (in mijn geval: vroeg kinderlijk trauma) omver moest gooien om de verbinding met mijn authentieke zelf te herstellen. Mijn kind gaf hierbij het startschot en fluisterde me mijn werkpunten in door haar spiegelgedrag.


Mijn patronen heb ik gelukkig kunnen doorbreken door mijn kind verbindend op te voeden. Deze verbinding behouden is weliswaar een continuerend en evoluerend proces waar iedereen op tijd en stond zichzelf aan zal moeten herinneren.


Mijn eigen innerlijk werk deed en doe ik via een combinatie van intense zelfhulp getoetst aan de professionele ondersteuning van een cognitief psychologe en een lichaamsgerichte therapeut. Deze zoektocht duurt nu al 15 jaar, van het moment dat ik de vinger op de zere wonde kon leggen. Het zal ook een levenslang proces worden, daarvan ben ik me bewust.


Ondertussen vond ik voor mezelf de sleutel om de verbinding te herstellen maar aan deze sleutel moet nog wat geschaafd worden zodat ik dat slot open kan krijgen. Tot dan wil ik anderen helpen om hun sleutel te vinden door patronen bloot te leggen waarvan ze zich niet bewust zijn. Het bijschaven aan hun sleutel zal dan nog moeten gebeuren via zelfhulp of professionele ondersteuning waarnaar ik je ook zou kunnen nagiveren binnen een verbindingstraject: kom tot je kern.


Daarom dat ook ik de volgende generatie wil helpen bij een verbroken verbinding (met zichzelf of met hun ouders) waarbij ze de innerlijke processen uit de war kunnen halen zodat ze enigzins tot een gezonde emotioneel evenwichtige volwassene kunnen opgroeien. Dit doe ik binnen het verbindingstraject: zie je kind.


Wie coach ik?

 • Ouders (i.c.m. de kinderen) o.b.v. verdiepende opdrachten en de nodige informatie over de oorzaak van onevenwichtig gedrag
 • (Jong-)Volwassenen die de verbinding met zichzelf zijn verloren (of hun partner)
 • Ik plan, eens ik een praktijk heb, een verdieping van mijn kindercoaching door kinderen in de hoofdrol te nemen (i.c.m. de ouders). 


Het diploma sociaal agogisch werk, samen met mijn voortgezette opleidingen (opsomming hieronder) zorgen ervoor dat ik mijn eigen trauma ervaring kan ondersteunen met theoretische expertise. Bij mij krijg je dus niet enkel kennis uit de boeken maar eveneens empathie, begrip & erkenning vanuit mijn eigen geschiedenis.


Evenwel ben ik geen diagnose steller of psychologe waardoor ik geen specifieke uitspraken doe over jouw situatie. Ik baseer bepaalde informatie enkel op vermoedens en ik gebruik steeds bronliteratuur voor de wetenschappelijk neurobiologische uitleg. Ik laat ook mijn werkmateriaal ook steeds redigeren door de personen waar ik onder supervisie sta.


De voortgezette opleidingen:

 • Kindercoach: centrum voor afstandsonderwijs
 • Geboortepsychologie: Gedragstherapeute & reflexintegratie - Daisy Bogaert | coaching De Lotus
 • Veiligheid als hoeksteen binnen de traumatherapie: Psychotraumatoloog, psychotherapeute, EMDR practitioner & integratief kindertherapeute - Doris D'Hooghe | het traumacentrum België
 • Gehechtheidstheorie in de praktijk - op weg naar een gehechtheidssensitieve hulpverlening: Jo - In (jongerenbegeleiding Informant: koepelorganisatie & vormingsdienst voor jeugdhulp)
 • Magie van kinder- & boomtekeningen: Eveline Ruitenberg, Gezinsbegeleider & speltherapeut
 • Opvoeden in verbinding: Eveline Ruitenberg
 • Spel beter begrijpen: Eveline Ruitenberg
 • Maak & verkoop je eerste programma online - online workshop: Marketingexpert- Gerrit Vromant & Elke Gunst | Youtopia
 • Finetunen - online training: Marketingexpert - Aurélie | Soulworx


Q.      Hoe ziet er zo'n coachingsessie uit?


Mijn leven deel ik momenteel als het volgt in:

 • Ik werk halftijds (voormiddagen) bij mijn werkgever Stad Hasselt, dienst wonen als sociaal adviseur.
 • Binnen de andere halftijdse bouw ik mijn droom als coach uit.


Ik zal vanaf april 2021 beschikbaar zijn voor coachingssessies tijdens de namidagen in de werkweek (behalve woensdagnamiddag). Zater(voor)middag zal eveneens mogelijk zijn. Ik bouw geleidelijk aan op met avonden. Dit zit echter nog niet meteen in het plan. Ik ben evenwel 's avonds vaak bereikbaar via de messengerchat van mijn facebookpagina (of deze website) voor aanmeldingen of geschreven babbels.


De coaching zelf kan verschillende vormen aannemen.


 • e-coaching doorheen Vlaanderen & Nederland (tijdens & na corona), dit via een beveilgde digitale omgeving: whereby waar we schermen kunnen delen om uitleg visueel te ondersteunen
 • boswandeling in Belgisch midden Limburg (tijdens & na corona): kennismaking- en/of afsluitingsgesprek bijvoorbeeld
 • huisbezoek in Belgisch midden Limburg (na corona, ook nog steeds met de nodige voorzorgsmaatregelen)
 • een praktijk is er (nog) niet, mogelijk wel op termijn


Zo'n sessie duurt om en bij de 60min, we hebben een kwartier speling voor een volgende sessie begint. Ik evalueer mijn trajecten voortdurend en zal steeds het meest optimale traject aanbieden.


De coachingsessies worden ondersteund door visuals of infografieken die je reminders of korte info geven over jouw stap in het traject of los themaconsult. Ik ben redelijk 'hands on' (praktisch) ingesteld en zal naast onze babbels ook voorbereidende opdrachten geven als dit past binnen het losse themaconsult of het traject.


Je ontvangt bovendien na de aangereikte tools binnen de verbindinstrajecten jouw gepersonaliseerde visual - de cirkel van veiligheid. Hierin worden ook gericht websites, facebookpagina's, boeken & samenwerkingspartners vermeld.  Op deze manier kan je zelf je eigen weg uitstippelen na ons traject.


Dit is dan ook mijn insteek van mijn coaching. Ik help je op weg binnen je zoektocht naar verbinding. Gespecialiseerde zelfhulp!


Corona-crisis:

Zolang de overheid beslissingskracht heeft in de maatregelen omtrent corona wil ik graag hierbij opnemen dat mogelijk ingeboekte sessies verschoven kunnen worden als de school van mijn kind zou sluiten, de vakantie vervroegen of verlaten.


Q.      Hoe betaal je onze sessies na mijn officiële opstart?

Zowel de losse consulten als de langdurige trajecten betaal je per sessie. Dit geeft je de mogelijkheid om het financiële aspect te spreiden zolang de begeleiding loopt. Bij de start van onze samenwerking word je hierover correct geïnformeerd. Kennismakingsgesprekken zijn steeds vrijblijvend en gratis!


Bij e-coaching gaat mijn voorkeur uit om via overschrijving rechtstreeks op mijn rekening te betalen. Dit kan via je bank app via je smartphone of een storting via je bankinstelling. Als jij liever cash betaalt na een fysieke coachingsessie mag dat uiteraard ook.


Q.     Wat is mijn annuleringsbeleid?

Om zowel mijn agenda efficiënt te kunnen beheren als andere klanten de kans te geven om ingeboekt te worden wil ik graag het volgende helder formuleren aangaande annuleringen of no-shows. Dit steeds in alle redelijkheid & billijkheid voor beide partijen.


 • Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving:
  • tot 48 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd,
  • binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor het consult en
  • binnen 24 uur voor aanvang van het consult het volledige bedrag.


 • Bij annulering voor 24 uur voor aanvang van een consult (zonder herboeking) is de cliënt 50% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult (zonder herboeking) is de cliënt 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
  • Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de therapeut gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten. 


 • De coach is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. 


Q.     Bij wie volg ik supervisie?

Ik ben geen ongeleid projectiel (beetje humor mag hé).

Ik zorg ervoor dat ik voldoende professionele ondersteuning heb door onder supervisie te staan bij:


 • Sarah Hertens: klinisch psychologe (kijkt de neurowetenschappelijke informatie na)
 • Daisy Boogaerts: gezins- en kindercoach (ondersteunt mijn trajecten)


Q.     Wie zit er in mijn professioneel holistisch netwerk?

De personen met wie ik holistisch samenwerk zijn vooral de personen naar wie ik zal doorverwijzen als er nood zou zijn aan begeleiding binnen een dimensie die niet de mijne is. Ik ken de grenzen van mijn kunnen en mogen. Ik zal je daarom warm doorverwijzen naar hen als dat nodig mocht zijn. Met dit netwerk sprak ik een bepaalde korting af die je ontvangt als je via mij naar hen wordt doorverwezen. De lijst wordt regelmatig aangevuld gaandeweg mijn professioneel traject wordt uigebouwd.


Q.     Wat zijn mijn toekomstplannen?

 • toelichtingen over de impact van verbinding aan leerkrachten & leerlingen 
 • toelichtingen over de impact van verbinding aan werkgevers & werknemers
 • toelichtingen over de impact van verbinding aan paramedisch personeel
 • hulpmiddelen, tools praktisch uitwerken en verdelen in mijn trajecten en te koop aanbieden
 • toelichting over de impact van verbinding bij wensouders en zwangeren (via vroedvrouwen, gynaecologen, dokters,...)
 • samenwerkingen uitbouwen zoals juridische advisering m.b.t. mijn idee rond powercoaching: in je eigen kracht naar moeilijke (professionele) gesprekken gaan.


Buiten mijn huidige theoretische kennis ben ik een spons die graag alles wil absorberen dat relevant is voor mijn coaching. Ik zal dus na verloop van tijd me ook meer gaan inwerken in de volgende thema's omdat deze diagnoses vaak samen hangen met de patronen die ik in kaart breng:

 • hooggevoeligheid
 • hoogbegaafdheid
 • adhd
 • autisme


Verbindende groetjes

Anke Nirmala